Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1080 Domestic violence contextualised 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
postdoctutkija Satu Lidman
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

In this course we seek to analyse specific forms of domestic violence and gendered violence, and explore them in historical, cultural and legal contexts. Violence is understood to include various forms of physical, mental and sexual abuse in close relationships (between spouses or partners, parents and children as well as other family members) but also in the collective cultural settings (honour-related violence). Depending on the historical and cultural context these issues have been / are encountered in a variety of ways. The course offers multiple perspectives into the complex and methodologically challenging questions on domestic and gendered violence. By doing that it encourages the students to discuss and share their knowledge of violence research.

Osaamistavoitteet

- The students are provided with an overview of the history and topicality of domestic and gendered violence.
- They learn to distinguish reflections of these perceptions in modern attitudes also influencing legal thinking and practises.
- They gain deeper understanding on historical, cultural and legal aspects related to violence studies.
- Additionally, they develop their discussion skills in the field of violence and gender research.

Sisältö

- Long-term historical background of topical issues related to domestic and gendered violence starting from around 1500.
- Basic knowledge in violence research and violence related gender studies.
- Examples of actual domestic violence regulation in historical and cultural contexts.
- Finland, Europe and international/multicultural perspectives, especially criminal law and human rights.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Seminaari 20 t 0 t

Kontaktiopetus 16 t, koti/ryhmätöitä noin 8 t, kirjoitelmaa koskeva infotilaisuus 2 t, seminaari 20 t.

Läsnäolo ensimmäisellä tapaamiskerralla pakollinen.
Kontaktiopetusjakson aikana aktiivinen osallistuminen sekä koti- ja ryhmätehtävien suorittaminen.
Seminaarityön kirjoittamisessa opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta oman tarpeensa mukaan.
Seminaari-istunnoissa käydään läpi jokaisen opiskelijan työ koko ryhmän kanssa keskustellen.

Opetuskieli

suomi, englanti

Luento-osuuden opetus- ja keskustelukieli on englanti (yhteisopetus englanninkielisen valinnaisen kurssin kanssa). Seminaariosuuden puhuttu kieli on suomi. Seminaarityön voi kirjoittaa englanniksi, suomeksi tai ruotsiksi.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen + tehtävät + tutkielma / opinnäytetyö + suullinen esitys + seminaari.

Atiivinen osallistuminen luennoille ja luentojakson aikana annettujen koti- ja ryhmätehtävien suorittaminen sekä seminaarissa vähintään 75% läsnäolo.
Kirjallinen seminaarityö (15-20 sivua) ja tähän liittyvä suullinen esitys sekä toisen opiskelijan työn opponointi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kokonaisarvosana muodostuu kontaktiopetuksen aikana suoritettavien tehtävien (50%) ja kirjallisen seminaarityön sekä opponoinnin (50%) hyväksytyistä suorituksista.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot sekä koti- ja ryhmätehtävät.

Seminaarijaksoa tukevaa kirjallisuutta:

Lidman, Satu: Väkivaltakulttuurin perintö. Sukupuoli, asenteet ja historia (Gaudeamus 2015).

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi.
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisen palautteen pohjalta. Katso myös ON-seminaaria koskevat yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto