Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1076 Kriisi- ja valmiuslainsäädäntö 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Antti Aine ja professori Jaakko Ossa
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollisia edeltäviä opintojaksoja ovat hallinto-oikeus ja valtiosääntöoikeus SEKÄ kansainvälinen oikeus tai eurooppaoikeus.

Yleiskuvaus

Kriisilainsäädäntö on normaalioloissa melko huomaamaton, mutta turvallisuuden hallinnan ja varautumisen kannalta välttämätön lainsäädännön kokonaisuus. Kurssilla tarkastellaan kriisilainsäädäntöä modernissa, verkottuneessa yhteiskunnassa, jonka todellisuutta ovat kumppanuussuhteet, verkostot sekä uudenlaiset ja joustavat yhteistyömuodot.

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla perehdytään kokonaisvaltaisesti yhteiskunnan vakavia häiriötiloja ja poikkeusoloja koskevaan lainsäädäntöön sekä sen tavoitteisiin. Opintojaksolla pyritään antamaan valmiuksia käytännön soveltamistilanteissa toimimiseen. Tavoitteena on, että opiskelija oppii hahmottamaan yhteiskunnan vakavia häiriötiloja ja poikkeusoloja koskevan oikeudellisen sääntelyn ominaispiirteet ja analysoimaan tähän aihepiiriin liittyviä ongelmia.

Sisältö

Opintojaksolla keskitytään määrättyihin keskeisiin ja ajankohtaisiin aihealueisiin, joita ovat muun muassa:
-Yhteiskunnallisten kriisien jaottelu ja niiden kehittyminen
-Valmiuslaki
-Puolustustilalaki
-Poliisin toiminta
- Kriittisen infrastruktuurin varautuminen ja sen oikeudellinen sääntely
- Kuntien varautuminen

Toteutustavat

Luento-opetus 18-22 t, Ryhmäopetus 10-14 t

Luento-opetuksen erikseen ennalta ilmoitettava osa on asiantuntijaluentoja, joiden osalta edellytyksenä on 75 prosentin läsnäolo. Asiantuntijaluentoja varten opiskelijalle ilmoitetaan erikseen luettava aineisto, jota käsitellään seminaarissa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi
Essee
  • suomeksi

Läsnäolo (75 %) seminaarivaiheessa on opintojakson läpäisyn edellytys. Seminaarikirjoituksen laajuus on noin 15–20 sivua.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Seminaarityöstä ja muun alustuksen valmistamisesta saadut pisteet (enimmäismäärä 20) lasketaan yhteen kirjallisen kuulustelun tuloksen (enimmäispistemäärä 40) kanssa loppuarvosanaa määriteltäessä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Aine-Nurmi-Ossa-Penttilä-Salmi-Virtanen, Moderni kriisilainsäädäntö (WSOY Pro).

Kurssilla jaettava ja opiskelijoiden itse hankkima myöhemmin määriteltävä muu materiaali (n. 650 s)

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi
Opintojaksolle ei saa osallistua, mikäli on suorittanut valinnaisen opintojakson Kriisi- ja valmiuslainsäädäntö.
VASTUUHENKILÖT: Professori (ma.) Antti Aine ja professori Jaakko Ossa MUUT OPETTAJAT: ylijohtaja Teemu Penttilä, Puolustusministeriö, dosentti, johtaja Veli-Pekka Nurmi, Onnettomuustutkimuskeskus, sekä mahdolliset muut opettajat
Opintojaksolle otetaan enintään 24 opiskelijaa.
Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto