Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMU1063 Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja 12 op
Vastuutaho
Oikeustiede, OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
110 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää keskeisten tiedollisten perusoikeuksien, kuten tallennejulkisuuden ja henkilötietojen suojan ala, sisältö ja suhde muihin oikeuksiin. Painotus on hallinto-oikeudellinen. Opintojaksolla keskitytään erityisesti viranomaistoiminnan julkisuus- ja salassapitolainsäädäntöön sekä tietosuojalainsäädäntöön, erityisesti sen julkishallintoa koskeviin osiin, ja julkisuuden ja tietosuojan saumakohtiin. Tavoitteena on myös oppia syvällisesti ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan alan normistoja, soveltamiskäytäntöjä sekä oikeustieteellistä keskustelua

Sisältö

- Yksityisyys ja yksityiselämän suoja
- Viranomaisten toiminnan julkisuus
- Henkilötietojen suoja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t
Seminaari 15 t 0 t

Opetus järjestetään huhti-toukokuussa
Luento-opetus: 20 h

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Seminaari
  • suomeksi

Tiivistetysti opiskelu etenee opintojakson aikana seuraavasti:
- Johdattava opetus opintojakson aihepiiriin ja ohjaus työskentelytapoihin (2 t) huhtikuun alkupäivinä
- Luento-opetus järjestetään huhtikuussa
- Workshop-tilaisuuksissa huhtikuun puolessavälissä käsitellään seminaarikirjoitusten tutkimussuunnitelmat.
- Perusteellisen kirjallisen seminaarityön laatiminen (n. 15 s.)
- Opintojakson päätteeksi seminaarityöskentely kirjallisten töiden pohjalta (n. 10h/opiskelija) toukokuun loppupuolella
- Kirjallisuus tentitään tavanomaiseen tapaan tenttipäivinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana muodostuu seminaarityöstä (40 %), aktiivisesta osallistumisesta (20 %) ja kirjatentistä (40 %). Sekä kirjatentti että seminaarityö on suoritettava hyväksytysti.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot

2. Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate 2008.

3. Voutilainen, Tomi: Oikeus tietoon 2012, s. 243-348. Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. 2013, s. 777-788.

4. Pitkänen, Olli – Tiilikka, Päivi – Warma, Eija: Henkilötietojen suoja. Talentum 2014.

5. De Hert, P. -  Gutwirth, Serge: Data Protection in the Case Law of Strasbourg and Luxemburg: Constitutionalisation in Action. Teoksessa S. Gutwirth et al. (eds.), Reinventing Data Protection? Springer Science+Business Media B.V. 2009, s. 3-44., De Hert, P., - Gutwirth, Serge: Privacy, Data Protection and Law Enforcement. Opacity of the Individual and Transparency of Power in Erik Claes and others (eds): Privacy and the criminal law (Intersentia 2006), s. 61-104, Viljanen, Veli-Pekka: Yksityiselämän suoja. Teoksessa Hallberg, Pekka; Karapuu, Heikki; Ojanen, Tuomas; Scheinin, Martin; Tuori, Kaarlo & Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Toinen, uudistettu painos. WSOY. Helsinki 2011, s. 389-412.

6. Bygrave, Lee: Data Protection Law: Approaching Its Rationale, Logic and Limits. Kluwer Law International 2002, s. 1-169.

7. Bräutigam, Tobias: Getting High on Information? The European Commission's Proposal for Renewal of the Data Protection Legislation. JFT 5/2012 s. 415-435

Lisätietoja

AJANKOHTA: huom. opintojaksoa toteutetaan lv. 2015-2016.

Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen erikoistumisjaksoille.
ON-seminaarivaihetta suorittava opiskelija voi laatia ON-opinnäytteen erikoistumisjakson seminaarityöskentelyn, kirjallisen seminaarityön ja henkilökohtaisesti saamansa palautteen pohjalta.
Ks. myös ON-seminaarivaiheen yleiset määräykset.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto