Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO022021 JO2 Henkilöstöjohtaminen 6 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Juhani Kauhanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää henkilöstöjohtamisen aseman ja merkityksen yritysten ja organisaatioiden toiminnassa, tuntee henkilöstötyön keskeiset osa-alueet ja ymmärtää henkilöstöjohtamisen merkityksen ja mahdollisuudet organisaation tuloksen kannalta. Kurssin käytyään opiskelija tuntee myös henkilöstövoimavarojen johtamisen (HRM) tutkimuksen kehitysvaiheet ja strategisen merkityksen.

Sisältö

Kurssilla käsitellään organisaation henkilöstöjohtamisen keskeisiä osa-alueita kuten, rekrytointia, perehdyttämistä, esimiestyötä, suoritusarviointia, henkilöstön kehittämistä sekä aineetonta ja taloudellista palkitsemista. Lisäksi opiskelijat tutustuvat Suomen työmarkkina-järjestelmän keskeisiin aihealueisiin.
Kurssilla perehdytään lisäksi henkilöstöjohtamisen ja organisaation tuloksellisuuden yhteyksiin henkilöstöjohtamisen vastuullisuuden, organisaatioon sitoutumisen ja psykologisen sopimuksen teemojen kautta. Näitä teemoja konkretisoidaan erilaisten pohdintatehtävien ja luentokeskustelujen avulla.

Toteutustavat

Luennot 24 t
Harjoitustehtävä (ohjeistetaan kurssin alussa)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Lopputentin osana on monivalintaosio Suomen työmarkkinajärjestelmästä (työmarkkina-avain).

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen, SanomaPro ,  11. painos, 2012. ISBN 978-952-63-0725-1.

Boxall, Peter – Purcell, John: Strategy and Human Resource Management. 3. Edition, 2011. ISBN 978-0-230-57935-4.

www.työmarkkina-avain.fi

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO022050 JO5 Henkilöstöjohtamisen käytännöt.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot, KTK (Management and Organisation)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science