Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JO022051 JO5 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot 6 op
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Essi Saru
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan opintojakson opiskelija tuntee esimiestyön tehtäväkentän. Hän tunnistaa, mitä hyvä johtaminen vaatii esimieheltä ja organisaatiolta. Hän osaa toimia esimiehen roolissa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa (motivointi, palautteen antaminen, konfliktin ratkaiseminen, neuvottelu). Opiskelija kykenee arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa esimiehenä.

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan käytännön johtamistyöhön ja esimiesalaissuhteiden haasteisiin. Vuorovaikutusosaamisen ja oman johtajuuden kehittäminen ovat kurssin keskeisimmät teemat. Jaksolla harjoitellaan vuorovaikutustilanteissa toimimista ja opetellaan soveltamaan oman johtajuuden kehittämisen työkaluja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus

Luento-opetus 12 t sekä pienryhmäopetus 12 t (kaksi ryhmää)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Harjoitustyöt sisältävät case-tehtäviä, keskusteluharjoituksia ja esseen. Jakson suorittaminen edellyttää sitä, että 80% harjoitustehtävistä on suoritettu.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. JÄRVINEN, PEKKA; Ammattina esimies (2005),951-0-29271-0

2. NUMMELIN, TARJA; Keskusteleva esimiestyö opitaan kokemuksesta (2007), 978-951-0-32913-9

3. Erikseen sovittava kirjallisuus

Lisätietoja

Opintojakso on vastaava kuin aiempi opintojakso JO022041 JO4 Esimiestyö ja vuorovaikutustaidot.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Johtaminen ja organisointi)
Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Johtaminen ja organisointi)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos