Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO022060 JO6 Työpsykologia 6 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
nn
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelijalla on paremmat valmiudet ymmärtää psykologisten tekijöiden merkitys yksilön ja työn välisessä suhteessa sekä organisaation toiminnassa. Opintojakso tarjoaa myös työpsykologiseen tietoon perustuvia valmiuksia vaikuttaa omaan työhön ja työympäristöön.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on tarkastella ihmisen toimintaa työympäristössä sekä ihmisen ja työn välistä suhdetta. Kurssilla tarkastellaan psykologisia työn tekemiseen vaikuttavia tekijöitä, kuten motivaatiota, oppimista, persoonallisuutta, tunteita sekä stressinhallintaan ja työhyvinvointiin liittyviä teemoja. Kurssilla perehdytään myös yksilön ja työryhmän väliseen suhteeseen mm. ryhmäilmiöiden ja yhteistyön onnistumisen kautta. Lisäksi käsitellään työpsykologista näkökulmaa mm. henkilövalinnoissa ja perehdyttämisessä sekä muissa organisaation menestyksen kannalta tärkeissä tilanteissa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Harjoitukset ja ryhmätyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Arnold, J. & Randell, R. et al (5th ed., 2010) Work Psychology – Understanding Human Behavious in the Workplace.

Lisäksi myöhemmin ilmoitettavat artikkelit

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot, KTK (Management and Organisation)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science