Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO022100 JO10 Liikkeenjohdon konsultointi 6 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Riku Santala
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva konsultoinnista ja tarjota valmiuksia arvioida konsultointia mahdollisena työtehtävänä tai käytettävänä palvelumuotona. Kurssin suoritettuaan opiskelijalla on kaupalliset ja sisällölliset valmiudet hankkia konsultointipalveluita. Opiskelija tunnistaa keskeiset asiat, joita tarvitaan konsultointipalveluiden tuottamiseen. Lisäksi kurssilla käydään läpi asiantuntijayhteisön strategista johtamista konsultointiyrityksen näkökulmasta.

Sisältö

Opintojaksossa perehdytään liikkeenjohdon konsultoinnin eri osa-alueisiin sekä konsultin työhön ja kehityshaasteisiin.
Kurssiin liittyy esseiden kirjoittaminen sekä työryhmässä laadittava käytännön konsultointiharjoitus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Luentosarja, pienryhmäohjaus, harjoitustyöt

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. ETHAN, RASIEL; PAUL, N., FRIGA. The McKinsey Mind. Understanding and Implementing the Problem-Solving Tools and Management Techniques of the World's Top Strategic Consulting Firm. , McGraw-Hill, 2001. 9780071374293.

2. Kurssilla ilmoitettavat artikkelit ja kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Pakolliset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot, KTK (Management and Organisation)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science