Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Archived Curricula Guide 2014–2016
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
JO022111 JO11 Liiketoimintaetiikka 6 ECTS
Vastuutaho
Johtaminen ja organisointi
Vastuuhenkilö
Jukka Mäkinen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssi tarkastelee vastuullisen liiketoiminnan eettisiä vaatimuksia ja yhteiskunnallisia taustoja. Kurssin käytyään opiskelijalla on käytössään etiikan ja yhteiskuntateorian työvälineitä, joiden avulla tarkastella systemaattisesti vastuullisen liiketoiminnan haasteita ja mahdollisuuksia.

Sisältö

Kurssi kattaa seuraavat liiketoimintaetiikan teemat: Eettinen päättely, eettisen päätöksenteon psykologiaa, yritysvastuu ja sen yhteiskunnalliset haasteet, käsitykset markkinataloudesta, globaalien hankintaketjujen etiikkaa sekä tasa-arvon kriteerit globalisoituvassa taloudessa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan tarjoama luku – ja materiaalipaketti, joka löytyy kurssin kotisivuilta Moodlesta.

Lisätietoja

Erityisesti kauppatieteiden opiskelijat, mutta sopii laajasti koko Turun yliopiston opiskelijoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turku School of Economics
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot (Management and Organisation)
Department of Management and Entrepreneurship
Valinnaiset opinnot, KTK (Management and Organisation)
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Department of Management and Entrepreneurship
Management and Organisation
Entrepreneurship
Information Systems Science