Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TJ092033 TJ3/LOG6 Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät 5 op
Vastuutaho
Tietojärjestelmätiede
Vastuuhenkilö
Ville Harkke, Tuomo Helo
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija tietää tilaus-toimitus-laskutus-kirjanpito -prosessin vaiheet, ymmärtää toiminnanohjausjärjestelmän merkityksen tilaus-toimitus -prosessin ohjaamisessa sekä omaa valmiudet yrityksen työntekijänä käyttää toiminnanohjausjärjestelmän perusominaisuuksia.

Sisältö

Toiminnanohjausjärjestelmä on keskeinen yrityksen
perusliiketoiminnan ohjausväline. Järjestelmällä on käyttäjiä kaikissa yrityksen toiminnoissa: markkinointi, tuotanto, logistiikka, talous ja henkilöstöhallinto. Järjestelmän avulla kerätään merkittävä osa
johdolle raportoivaa tietoa. Toiminnanohjausjärjestelmä voi tuottaa yritykselle kilpailuetua, mikäli yritys pystyy käyttöönoton yhteydessä uudistamaan tilaus-toimitusprosessia ja näin kehittämään innovatiivisen tavan toimia. Kurssi tarjoaa perustiedot ja kokonaiskuvan toiminnanohjausjärjestelmistä ja niiden käyttöönotosta ja käytöstä. Toiminnanohjausjärjestelmien ominaisuuksiin tutustutaan käyttämällä SAP R/3 ohjelmistoa.

Toteutustavat

1. Luentokurssi 14 h
2. SAP R/3 käyttöharjoitukset (8 h)

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen kuulustelu TJ092034 TJ3/LOG6 Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät, luennot ja kirjat, 2 op.
Harjoitukset TJ092035 TJ3/LOG6 Yrityksen toiminnanohjausjärjestelmät, harjoitukset, 3 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Magal, S. & J. Word. 2011. Integrated Business Processes with ERP Systems. John Wiley & Sons.
2. Artikkelikokoelma

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot (Tietojärjestelmätiede)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Valinnaiset opinnot (Toimitusketjujen johtaminen)
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos
Pakolliset opinnot, KTK (Tietojärjestelmätiede)
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Johtamisen ja yrittäjyyden laitos