Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213022 LOGS20.1. Systeemidynamiikka 4–6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Juuso Töyli ja Harri Lorentz

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee systeemiajattelun periaatteet, ymmärtää systeemidynaamisten mallien potentiaalin liiketoimintamallien suunnittelussa ja operaatioidenhallinnassa, sekä osaa muodostaa ja simuloida yksinkertaisia systeemidynaamisia malleja.

Sisältö

Ei luentoja tai ohjattuja harjoituksia. Kurssikirjallisuuden avulla tutustutaan systeemidynamiikan periaatteisiin ja sovellutuksiin. Itsenäisen työskentelyn kautta harjoitellaan simulointiohjelmiston käyttöä ja toteutetaan sen avulla harjoitustehtävä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti ja hyväksytysti suoritettu harjoitustehtävä, 4 op tai 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Morecroft, John, Strategic Modelling and Business Dynamics, Wiley 2008.
  2. Warren, Kim, Strategic Management Dynamics, Wiley 2008.
  3. Sterman, John D., Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill 2000.
  4. Muu yhteisesti sovittu kirjallisuus.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet