Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213023 LOGS20.2. Palvelutuotanto 2–4 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Vesa Kilpi

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee palvelutuotannon ja -suunnittelun peruskäsitteet ja -työkalut operaatioden johtamisen näkökulmasta.

Sisältö

Kurssin kirjallisuus käsittelee mm. seuraavia aiheita: palvelukonseptit, palvelujen toimitusketju, palvelujen tuotanto, palveluprosessien parantaminen, palvelujen suunnittelun näkökulmat ja sidosryhmät, palveluiden kehittäminen teollisuusyrityksissä.

Toteutustavat

Ei luentoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti, 2 op tai 4 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Johnston, Robert; Clark, Graham; Shulver, Michael, Service Operations Management: Improving Service Delivery, 4th ed., Pearson 2012.
  2. Stickdorn, Marc; Schneider, Jakob, This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, BIS Publishers 2012.
  3. Macintyre, Mairi; Parry, Glenn; Angelis, Jannis, eds. Service Design and Delivery, Springer 2011.
  4. Fischer, Thomas; Gebauer, Heiko; Fleisch, Elgar, Service Business Development – Strategies for Value Creation in Manufacturing firms, Cambridge University Press 2012.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet