Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LG213024 LOGS20.3 Merenkulkutalous 4–6 op
Vastuutaho
Toimitusketjujen johtaminen
Vastuuhenkilö
Lauri Ojala

Osaamistavoitteet

Tavoitteena antaa hyvä yleiskäsitys ja osin syvennetty ymmärrys maailman merenkulkumarkkinoiden toiminnasta ja sen eri osamarkkinoista.

Toteutustavat

Ei luentoja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Suullinen tentti
  • suomeksi

Suullinen kuulustelu ja mahdollinen kirjallinen työ 4 op tai 6 op.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

4.-5. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Stopford, Martin (2009) Maritime Economics, 3. painos (tai uudempi), Routledge, soveltuvin osin
  2. UNCTAD (2011 tai viimeisin) Review of Maritime Transport, pdf-versiona ladattavissa: http://archive.unctad.org/en/docs/rmt2011_en.pdf
  3. Grammenos, Costas (ed. 2010) The Handbook of Maritime Economics and Business, 2nd Edition, Lloyds of London Press, soveltuvin osin
  4. Erikseen sovitut markkinaraportit eri merenkulkumarkkinoiden osalta  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet