Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3281 ELSA Finlandin oikeustapauskilpailu 5–8 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Professori Antti Aine
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Suositeltavina edeltävinä opintoina ovat kauppaoikeuden opinnot, velvoiteoikeus ja sopimusoikeus, myös prosessioikeuden tuntemus on suositeltavaa.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on entistä paremmat valmiudet kirjalliseen ja suulliseen juridiseen argumentaatioon, esiintymiseen sekä syvälliseen tietämykseen kilpailun aiheesta ja siihen liittyvän prosessioikeuden alalta.

Sisältö

ELSA Finlandin kansallinen oikeustapauskilpailu muodostuu kirjallisesta osiosta sekä suullisesta osiosta, joka jakautuu välieriin ja finaaliin. Kirjallisessa osiossa joukkueet laativat kilpailutapauksen pohjalta kanteen ja vastineen. Suulliseen osioon etenee kirjallisen osion perusteella neljä parasta joukkuetta, jotka osallistuvat ensin välieriin. Välieristä kaksi parasta joukkuetta etenevät finaaliin.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kilpailuun osallistutaan 2-4 hengen joukkueissa. Kilpailuun voivat
osallistua kaikki oikeustieteen opiskelijat Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Turun yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnasta ja Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitokselta sekä Tallinnan yliopiston Helsingin yksiköstä. Kilpailuun hyväksytään mukaan kymmenen (10) ensimmäisenä ilmoittautunutta joukkuetta. Kirjallisessa osiossa joukkueet laativat kanteen ja vastineen (kanne ja vastine à 10-15 sivua). Kirjallisten töiden perusteella neljä (4) parasta joukkuetta etenevät suulliseen osuuteen. Suullisen osuuden ajankohta ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Kirjalliset työt arvioi asiantuntevista tuomareista koostuva tuomaripaneeli. Mikäli joukkue laatii ainoastaan kanteen ja vastineen, mutta ei etene suulliseen osuuteen, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 5 opintopistettä. Mikäli joukkue kanteen ja vastineen laadittuaan etenee suulliseen osuuteen, kilpailee siinä vain yhdessä välierässä eikä etene siitä finaaliin, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 9 opintopistettä. Mikäli joukkue etenee välierästä finaaliin, joukkueen jäsenet saavat opintokokonaisuudesta 10 opintopistettä. ELSA Finlandin oikeustapauskilpailun ajankäytön kokonaisarviointi kirjallisten töiden osalta on vähintään 130 työtuntia. Tämän lisäksi suulliseen osuuteen valmistautumisen ajankäytön kokonaisarviointi on välierään edenneiltä vähintään 110 työtuntia. Finaaliin edenneet joukkueet puolestaan osoittavat sellaista perehtyneisyyttä asiaan, että heidän osaltaan suulliseen osuuteen valmistautumisen ajankäytön kokonaisarviointi on vähintään 130 työtuntia.

Lisätietoja

AJANKOHTA: Kevätlukukausi

Joukkueet ilmoittautuvat ilmoittautumisajan alettua syyslukukaudella. Tarkemmasta ilmoittautumisajasta tiedotetaan myöhemmin. Joukkueet voivat ilmoittautumisajan kuluessa ilmoittautua kilpailuun sähköpostitse ELSA Finlandin Moot Court Competitions -vastaavalle osoitteeseen vpmcc@elsa-finland.fi. Kilpailuun hyväksytään mukaan kymmenen ensimmäisenä ilmoittautunutta joukkuetta. Lisätietoa ELSA Finlandin Moot Court Competitions -vastaavalta (vpmcc@elsa-finland.fi).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto