Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1087 Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden yliopistonlehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on ymmärtää keskeisten tiedollisten perusoikeuksien, kuten tallennejulkisuuden ja henkilötietojen suojan ala, sisältö ja suhde muihin oikeuksiin. Painotus on hallinto-oikeudellinen. Opintojaksolla keskitytään erityisesti viranomaistoiminnan julkisuus- ja salassapitolainsäädäntöön sekä tietosuojalainsäädäntöön, erityisesti sen julkishallintoa koskeviin osiin, ja julkisuuden ja tietosuojan saumakohtiin. Tavoitteena on myös oppia syvällisesti ymmärtämään ja kriittisesti arvioimaan alan normistoja, soveltamiskäytäntöjä sekä oikeustieteellistä keskustelua.

Sisältö

- Yksityisyys ja yksityiselämän suoja
- Viranomaisten toiminnan julkisuus
- Henkilötietojen suoja

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Samannimisen erikoistumisjakson kanssa yhteinen luento-opetus järjestetään huhti-toukuussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot

2. Mäenpää, Olli: Julkisuusperiaate 2008. Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. 2013, s. 777-788.

3. Voutilainen, Tomi: Oikeus tietoon 2012.

4. Pitkänen, Olli – Tiilikka, Päivi – Warma, Eija: Henkilötietojen suoja. Talentum 2014. Mäenpää, Olli: Hallinto-oikeus. 2013, s. 777-788.

5. Bräutigam, Tobias: Getting High on Information? The European Commission’s Proposal for Renewal of the Data Protection Legislation. JFT 5/2012 s. 415–435.

Lisätietoja

AJANKOHTA: IV periodi

Opintojaksolle ei saa osallistua, mikäli on suorittanut Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja -erikoistumisjakson. Valinnaisen opintojakson suoritusta ei myöskään lueta hyväksi mahdollisen myöhemmän Julkisuus, avoimuus ja tietosuoja -erikoistumisjakson suorituksessa.
Opintojaksolle otetaan enintään 40 opiskelijaa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto