Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1068 Sopimustyypit 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Mika Viljanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
100 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on 100 opintopistettä suoritettuna, niiden joukossa velvoiteoikeus (oikeudenalojen perusteet).

Yleiskuvaus

Kurssilla selvitetään muutaman luentotunnin ja kirjallisuuden avulla erilaisia sopimustyyppejä ja oikeuserehdystä valintavapauden teorian näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää, että sopimuksia on monenlaisia ja että eri sopimustyyppeihin sovelletaan niitä koskevia omia sääntöjä ja periaatteita, mutta myös sopimusoikeuden yleisiä oppeja.

Sisältö

Sopimus ja erehdys
Yleistä sopimustyypeistä
Eri sopimustyyppejä pääpiirteittäin
Vakuutussopimus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 6 t 0 t

Luennot ovat kesäkuussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät
3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Juha Mäkelä: Sopimus ja erehdys, 2010, ISBN 978-951-855-296-6

Jaana Norio-Timonen: Vakuutussopimuslain pääkohdat, 2010, ISBN 978-952-14-1339-1

Heikki Halila, Mika Hemmo: Sopimustyypit, 2008, ISBN 978-952-14-1260-8

Lisätietoja

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2015-2016.

AJANKOHTA: kesäperiodi

Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto