Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1066 Von der Immigration zur Integration (Maahanmuutosta kotouttamiseen) 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Lehtori Almut Meyer

Yleiskuvaus

Valinnainen opintojakso on osa tiedekunnan saksan kielen kurssitarjonnasta oikeuskielestä ja saksalaisesta oikeuskulttuurista. Opintojakso yhdistää saksan oikeuskielen suomenkielisen oikeustieteelliseen opetukseen. Kurssilla syvennetään saksalaisen oikeuskielen viestintätaitoja keskittyen tekstien ymmärtämiseen ja suullisiin taitoihin ajankohtaisilla aiheilla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kotouttamista Saksassa, yhteiskunnallisessa ja juridisessa kontekstissa. Hän pystyy vertailemaan Saksan ja Suomen oikeuskulttuuria maahanmuuttoon laajemmin liittyvien oikeudenalojen näkökulmasta. Opiskelija osaa selostaa ja pohdiskella luettuja sisältöjä suullisesti.
Taitotaso: Tekstin ymmärtäminen B2 - C1, suullinen viestintä B1 - B2

Sisältö

Saksankielinen osa (12h):
Saksassa todettiin maahanmuuttajien kotouttamisen epäonnistuneen. Jaksolla tarkastellaan saksankielisen materiaalin pohjalta maahanmuuton keskeisiä kysymyksiä taustoineen ja seurauksineen.
Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm:
- maahanmuuton historia Saksassa
- kansalaisoikeuksien antaminen
- uskonnonvapaus
- pakkoavioliiton kielto
- musliminaisten huivikielto
Suomenkielinen osa (4h):
Suomenkielisen osion aikana opiskelijat tutustuvat maahanmuuton keskeisiin oikeudellisiin kysymyksiin, eri oikeudenalojen näkökulmasta. Osio toteutetaan asiantuntijoiden esitelmillä.

Toteutustavat

Saksankielinen kontaktiopetus ja suomenkielisten asiantuntijoiden esitelmät. Keskeisiä oikeudenaloja ovat mm. kansainvälinen oikeus ja valtiosääntöoikeus.

Vaadittavat opintosuoritukset

Saksaksi: Ilmoitetaan myöhemmin.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Opetukseen osallistuminen ja kirjallinen kuulustelu.

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto