Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0033 Ranskan kieli: Tekstin ymmärtäminen, oikeustieteellinen tiedekunta 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Sandra Jacquemot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Ranskalaisten oikeusasiakirjojen ymmärtäminen.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kompetenssi kirjoittaa raportteja tai tiivistelmiä juridisista päätöksistä ja toisista oikeusasiakirjoista koskien julkista oikeutta tai yksityisoikeutta.

Sisältö

Aitoihin oikeudellisiin teksteihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen (lainsäädännölliset ja hallinnolliset tekstit, tuomioistuinten päätökset). Sanaston ja lauserakenteiden opiskelu. Oikeudellisten päätösten analysointi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 29 t 0 t

2 opintopistettä: Luennoilla oltava vähintään 80 % paikalla. Lisäksi kaikki annetut tehtävät on tehtävä ja kokeesta on päästävä läpi.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Kurssi sopii myös muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Koe ja vähintään 80 % osallistuminen opetukseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet