Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0004 Français oral 2 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Sandra Jacquemot
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Yleiskuvaus

Conversation préparée avec vocabulaire sur chaque thème.

Osaamistavoitteet

L'étudiant pourra communiquer avec un natif sur différents sujets de conversation de tous les jours, de la vie courante à la politique, exposer ses idées avec clarté avec un vocabulaire spécifique sur des thèmes choisis par le groupe selon ses intérêts, que ce soit le cinéma, la cuisine, le travail, l'argent ou le sport.

Sisältö

Discussions par petits groupes sur une dizaine de thèmes choisis en commun.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Vocabulaire distribué pour chaque thème de conversation.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi

Présence au cours.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Vocabulaire distribué en cours sur chaque thème de conversation.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet