Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1013 Yrityksen sopimukset käytännössä 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Mika Viljanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Kurssilla käytännössä sopimuksia laativat asianajajat esittelevät tyypillisimpiä yrityksen sopimuksia ja sopimustyökaluja.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden kykyä tunnistaa yritystoimintaan liittyviä riskejä ja torjua niiden vaikutuksia sopimuksilla. Erityisesti korostetaan sopimusten merkitystä yrityksen riskinhallinnalle.

Sisältö

-Liikesopimusten perusehdot
-Työ- ja johtajasopimukset
-Yrityksen rahoitussopimukset
-Teknologian lisensointia koskevat sopimukset
-Yrityskauppasopimukset
-Jakelusopimukset
-Yrityksen kiinteistösopimukset

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t
Itsenäinen työskentely 16 t 0 t

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään seitsemään kahdeksasta lähiopetuskerrasta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää osallistumista vähintään seitsemään kahdeksasta lähiopetuskerrasta.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Hemmo, Mika, Sopimusoikeus III, 2005.

Lisätietoja

AJANKOHTA: III periodi

Opintojakso järjestetään yhteistyössä asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy;n kanssa. Opintojakson opettajina toimivat Asianjotoimisto Castrén & Snellmanin asianajajat ja lakimiehet.

Kurssille otetaan enintään 40 opiskelijaa.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto