Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU1380 Sopimus ja kolmas 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Mika Viljanen
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
100 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssille tulevalla tulee olla suoritettuna 100 opintopistettä. Suorituksiin tulee sisältyä oikeudenalojen perusteista velvoiteoikeus ja esineoikeus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on selventää, mitä tarkoitetaan sopimuksen kahdenvälisyydellä, ja erityisesti sitä, milloin siitä voidaan poiketa. Huomiota kiinnitetään yleisen sopimusoikeuden ongelmien lisäksi sopimusoikeudelliseen korvausvastuuseen ja verkostoihin.

Sisältö

- Sopimus kahden osapuolen suhteena
- Aikaprioriteetti ja sopimusvelvoite
- Välittömän sopimussuhteen ylittävä sopimusoikeudellinen vastuu
- Sopimusten verkostoitumisesta aiheutuvat ongelmat

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 9 t 0 t

Luentoja 3 x 3 t

Luennoitsija professori Ari Saarnilehto
1. luento Lähtökohdat sopimus ja kolmas ajattelulle
2. luento Kaksiasianosaissuhteen ylittävä sopimusvastuu
3. luento Verkosto, sopimukset ja verkostosopimuksen tarve

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti
Osallistuminen opetukseen

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Hemmo, Mika: Sopimusoikeus II, 2003, 952-14-0531-7, s. 407-438

Norros, Olli: Vastuu sopimusketjussa, 978-951-0-33046-3

Norros, Olli: KKO 2009:92 ? Valmistajan vastuu veneen vahingoittumisesta, Lakimies 2010, s. 432-448.

Saarnilehto, Ari: KKO 2008:31 ja eri korvausjärjestelmät, Defensor Legis 2009, s. 351-363

Saarnilehto, Ari, Vesalainen, Jukka, Annola, Vesa: Monimuotoinen verkosto. Johtamista ja juridiikkaa, 978-952-246-223-7

Tammi-Salminen, Eva: KKO 2002:58. Oikeustapauskommentti, Lakimies 2003, s. 121-137

Ratkaisut KKO 1956 II 3, KKO 1962 II 113, KKO 1980 II 70, KKO 1982 II 32, KKO 1988:11, KKO 1989:71, KKO 1992:157, KKO 1992:165, KKO 1997:6, KKO 1999:19, KKO 1999:96, KKO 1999:111, KKO 2002:58, KKO 2002:90, KKO 2007:64, KKO 2008:31, KKO 2009:92, KKO 2012:101 ja KKO 2013:33.

Lisätietoja

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto