Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3257 Kriisi- ja valmiuslainsäädäntö 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa ja dosentti Antti Aine
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Yksi seuraavista: hallinto-oikeus, valtiosääntöoikeus, kansainvälinen oikeus ja eurooppaoikeus.

Yleiskuvaus

Kriisilainsäädäntö on normaalioloissa melko huomaamaton, mutta turvallisuuden hallinnan ja varautumisen kannalta välttämätön lainsäädännön kokonaisuus. Kurssilla tarkastellaan kriisilainsäädäntöä modernissa, verkottuneessa yhteiskunnassa, jonka todellisuutta ovat kumppanuussuhteet, verkostot sekä uudenlaiset ja joustavat yhteistyömuodot.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on antaa kokonaiskuva kriisilainsäädännöstä ja sen tavoitteista.

Sisältö

-Yhteiskunnallisten kriisien jaottelu ja niiden kehittyminen
-Valmiuslaki
-Puolustustilalaki
-Poliisin toiminta

Toteutustavat

Luentopetus 3-5 t
Pienryhmäopetus 13 t

Pienryhmäopetus koostuu ns. asiantuntijaseminaareista, joiden osalta edellytyksenä on 75 prosentin läsnäolo. Asiantuntijaseminaaria varten opiskelijalle ilmoitetaan erikseen luettava aineisto, jota käsitellään seminaarissa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Aine-Nurmi-Ossa-Penttilä-Salmi-Virtanen, Moderni kriisilainsäädäntö (WSOY Pro).

Kurssilla jaettava ja opiskelijoiden itse hankkima myöhemmin määriteltävä muu materiaali (n. 150 s)

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä lukuvuonna 2015-2016.

VASTUUHENKILÖT: Professori Jaakko Ossa ja dosentti Antti Aine, MUUT OPETTAJAT: ylijohtaja Teemu Penttilä, Puolustusministeriö, hallintojohtaja Marko Hasari, Suomen Pelastusalan Keskusliitto, dosentti, johtaja Veli-Pekka Nurmi, Onnettomuustutkimuskeskus, sekä mahdolliset muut opettajat

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto