Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1072 Tietokone juristin työvälineenä opiskelussa ja työelämässä 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Niko Nynäs
Edeltävät opinnot
Perustiedot tietokoneen käytöstä. Kurssi on sisällöltään sama kuin aikaisemmin järjestetty "ATK-kurssi", joten sen suorittaneet eivät voi suorittaa tätä opintojaksoa.

Osaamistavoitteet

Tavallisimpien Office-ohjelmien tehokas hallinta opiskelu- ja työelämäkäyttöä varten. Ymmärtää ja osata käyttää ohjelmia yleisimpien tehtävien tekemiseen ja osata valita tarkoituksenmukaisin tapa toteuttaa erilaisia töitä ko. ohjelmilla. Huomata sujuvan tietotekniikan käytön merkitys opiskelua ja työtä helpottavana tekijänä.

Sisältö

- Yleistä tietokoneen ja Office-ohjelmien käyttämisestä, oikean ohjelman valitseminen sekä ohjelmien luomat mahdollisuudet ja niiden tehokas ja nopea hyödyntäminen
- Microsoft Word (mm. seminaaritöiden asettelu, sivunumerointi, sisällysluettelot, asiakirjojen asetteleminen, ohjelman käyttömahdollisuuksien laajentaminen)
- Microsoft Excel (perusominaisuudet, erilaisten taulukoiden laatiminen ja niiden muokkaus, laskeminen Excelillä)
- Microsoft PowerPoint (esityksen suunnittelu, tekeminen ja pitäminen sekä esityspohjan muokkaus)
- Microsoft Outlook
Opetuksessa käytetään Microsoft Office 2010 -ohjelmistoa. Myös muita Microsoft Office -versioita tai muiden valmistajien toimisto-ohjelmistoja voi halutessaan käyttää, mutta opetusmateriaali ja opetus perustuvat Office 2010:een.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 15 t 0 t
Harjoitukset 30 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

75 % läsnäolo pienryhmäharjoituksissa
Kotitehtävät ja harjoitustyöt

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Moodle-ympäristössä tarjottava materiaali.

Lisätietoja

Huom! Opintojaksosta tarjotaan lv. 2015-2016 ylimääräinen opetusryhmä tammi-helmikuussa 2016.

Opintojaksolle otetaan enintään 25 opiskelijaa. 15 ensimmäiseksi ilmoittautuneelle varataan kone Mikroluokassa. Seuraavaksi ilmoittautuneiden 10 opiskelijan on tuotava mukanaan oma kannettava tietokone, johon on asennettu Office-ohjelmisto.

Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto