Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU3287 Julkiset hankinnat 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Dosentti Lasse Lehtonen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään julkisten hankintojen keskeiseen lainsäädäntöön, hankintamenettelyyn käytännössä, oikeussuojaan ja eräiden alojen erityiskysymyksiin.

Sisältö

- Hankintasääntelyn tausta, tavoitteet ja soveltamisala
- Tarjouspyynnön sisältö ja yleiset ja erityiset hankintamenettelyt
- Sosiaali- ja terveyspalvelujen hankinnat
- Sidosyksikköhankinnat ja kuntien yhteistoiminta
- Hankintapäätös ja -sopimus sekä muutoksenhaku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Eskola, Saila - Ruohoniemi, Erkko: Julkiset hankinnat. WSOYpro 2011.

Lukkarinen, Sami, Julkiset hankinnat sosiaali- ja terveydenhuollossa,
Talentum 2007 (415 s.)

Lisätietoja

Ajankohta: kevätlukukausi

Kurssille otetaan 40 opiskelijaa.

Katso Yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto