Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1070 Oikeustapausten arviointi 7 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori (ma.) Mika Viljanen
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Opintojakson opiskelijoita valittaessa otetaan huomioon ensisijaisesti lisäopinnot kummastakin oppiaineesta.

Yleiskuvaus

Korkeimman oikeuden ja mahdollisesti hovioikeuden ratkaisujen arviointien avulla selvitetään ratkaisujen merkitystä tulevissa riidoissa.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on hahmottaa niitä seikkoja, joita ylioikeuden velvoiteoikeudellisen ratkaisun arvioinnissa on otettava huomioon. Kurssin jälkeen opiskelija ymmärtää, miten tuomioistuimen ratkaisua pitää lukea ja mitä johtopäätöksiä siitä voidaan tehdä. Tavoitteena on myös osoittaa, että riidan osalta on syytä ottaa huomioon prosessioikeudelliset säännöt, joilla voi olla oleellinen merkitys lopputulokseen.

Sisältö

Arvioidaan opettajien valitsemat kolme tuomioistuimen ratkaisua kiinnittämällä huomiota sekä velvoiteoikeudellisiin että prosessioikeudellisiin kysymyksiin. Yhden tapauksen yhteydessä arvioidaan myös kahden muun opiskelijan kommenttia sekä annetaan palaute tapausarvioinnista saadusta palautteesta. Avaustilaisuudessa harjoitellaan yhdellä KKO:n ratkaisulla.
Perehdytään eräisiin prosessuaalisiin ja sopimusoikeudellisiin kysymyksiin kirjallisuuden avulla.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 11 t 12 t
Itsenäinen työskentely

Kurssi järjestetään pienryhmäopetuksena. Avaustilaisuus (opastus oikeustapauksen arviointiin) 2 t, tapauksittaiset palautekeskustelut ryhmätilaisuutena á 3 t. Lopetustilaisuus tarpeen mukaan 4 t.

Itsenäinen työskentely kattaa perehtymisen tentissä vaadittavaan kirjallisuuteen, pohjatyön kirjallisiin arviointeihin ja arviointien kirjoittamisen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Kirjallinen tentti oppimateriaaleista.

Kolme oikeustapauksen arviointia harjoitustöinä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Kirjallinen tentti on läpäistävä hyväksytysti. Siitä saadun pistemäärän merkitys on 25 prosenttia kurssin arvosanasta. Kukin harjoituskirjoitus arvioidaan erikseen. Kunkin merkitys on 25 prosenttia kurssin arvosanasta. Palautteen antaminen toisten kommenteista arvioidaan asteikolla hyväksytty - hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Thomas Wilhelmsson: Vakiosopimus ja kohtuuttomat sopimusehdot, 2008, ISBN 978-952-14-1254-7

Ari Saarnilehto, Kati Kivi, Mikko Vuorenpää: Takaus ja oikeudenkäynti, 2013, ISBN 978-951-37-6265-0

Pienryhmäopetus

Lisätietoja

Opintojaksoa ei toteuteta lukuvuonna 2015-2016.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto