Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1085 Kansainväliset instituutiot in action 4 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Outi Korhonen ja yliopistonlehtori Janne Salminen

Yleiskuvaus

Tällä valinnaisiin opintoihin kuuluvalla opintojaksolla opiskelijat perehtyvät kansainvälisten instituutioiden, erit. erilaisten kansainvälisten tuomioistuinten toimintaan sekä Euroopan unionin instituutioiden toimintaan vierailemalla niissä ohjatusti ja laatimalla samalla ohjattua oppimispäiväkirjaa. Kurssi toteutetaan yhteistyössä The European Law Students' Association ELSA Turun osaston kanssa.

Osaamistavoitteet

Opiskelija
- on perehtynyt kansainvälisten insituutioiden toimintaan ja toiminnan reunaehtoihin, toiminnan strategioihin ja merkityksiin
- kykenee oppimansa perusteella jäsentyneesti ja tutkimuskirjallisuuteen tukeutuen analysoimaan kohdevierailuissa tekemiään havaintoja
- on perehtynyt erilaisin oikeudellisiin asiantuntijakulttuureihin ja niiden motiiveihin kansainvälisissä elimissä
- hahmottaa kansallisen ja ylikansallisen ja kansainvälisen jännitteitä kansainvälisissä tuomioistuimissa ja Euroopan unionin elimissä.

Sisältö

Käytännön tutustuminen kansainvälisiin oikeudellisiin instituutioihin ja niiden tämänhetkisten haasteiden ja kehitystrendien reflektoiminen.
Matkakertomuksen ja kurssimateriaalien työstäminen.
Matkakertomus laaditaan suomeksi tai englanniksi; matkakohteissa myös englanninkielisiä esityksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmätyöskentely 50 t 0 t
Itsenäinen työskentely 50 t 0 t

Opiskelijoille annetaan matkakertomuksen laatimisohjeet ja johdatus instituutioiden toimintaan ennen matkaa; matkan jälkeen matkakertomus työstetään oppimispäiväkirjaksi.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Oppimispäiväkirja arvioidaan suhteessa kurssin oppimistavoitteisiin. Opiskelija osaa analysoida vierailun antia johdanto-opetuksen, ohjeistuksen ja kirjallisuuden valossa.

Suositellut suoritusajankohdat

Matka toteutetaan The European Law Students' Association ELSA Turun osaston organisoimana. Ainoastaan matkaan osallistuvat opiskelijat voivat suorittaa kurssin, koska matka ja matkakertomus, jonka perusteella oppimispäiväkirja laaditaan muodostavat kokonaisuuden.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Eri instituutioihin liittyviä artikkeleja sekä yleisemminkin kansainvälisten tuomioistuinten ja Euroopan unionin instituutioiden toimintaan liittyvät materiaalit ilmoitetaan kurssin alussa.

Lisätietoja

Opintojakso tarjolla vain lukuvuonna 2015-2016.
Opintomatka toteutetaan 23.9.-4.10.2015.

Ilmoittautumisaika opintojaksolle alkaa 11.5.2015 klo 9.00. Lisätietoja: Elsa Turku

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto