Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1012 Verosuunnittelu ja siviilioikeuden asiakirjojen laadinta 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jaakko Ossa
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opetuksen tarkoituksena on antaa valmius yksityisoikeuden alaan kuuluvien oikeustoimien tekemiseen ja asiakirjojen laatimiseen sekä erityisesti niissä huomioitaviin veronäkökohtiin käytännön ja verotuksen optimoinnin valossa. Opetuksen tarkoituksena on myös antaa perusvalmiudet asiakirjojen omatoimiseen laadintaan asiakartoituksesta selvitysten ja aineistojen hankinnan kautta lopullisen asiakirjan laatimiseen.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään vaihtelevia asiakirjojen laadintatapauksia, yksi asiakirjakokonaisuus/opintojakso. Opiskelijalta edellytetään ohjatusti omatoimista käsiteltävän tapauksen yksityis- ja vero-oikeudellisten näkökohtien ja laadinta-aineiston selvittämistä opintojaksolla annettavan ohjauksenpohjalta. Selvitettyjen näkökohtien yhteisen käsittelyn jälkeen opiskelija hankkii tarpeelliset selvitykset ja aineistot sekä laatii tapauksen kohteena olevat asiakirjat itsenäisesti. Laaditut asiakirjat ja niihin sisältyvät opintojakson tavoitteiden mukaiset näkökohdat käsitellään kootusti opintojakson lopuksi.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari 25 t 0 t

Opettajat jakavat seminaarityöskentelyn aikana osallistujille kotityönä toteutettavia harjoitustehtäviä. Harjoitustehtävät rakentuvat oikeustapausten ympärille ja ne ovat kiinteässä yhteydessä opintojakson seminaarityöskentelyyn.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Hyväksyttävän suorituksen edellytyksenä on opiskelijan 75 prosenttinen läsnäolo opetuksessa ja harjoitustyön kaikkien vaiheiden tekeminen ja asiakirjan laatiminen. Ei kuulustelua.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Lisätietoja

Opettajat Professori Jaakko Ossa ja asianajaja, varatuomari Veli Suortamo

AJANKOHTA: I periodi
Opintojaksolle otetaan 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto