Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV1082 Oikeustieteellisen aikakausjulkaisun toimittaminen käytännössä: Acta Legis Turkuensia 3–5 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Jussi Tapani

Osaamistavoitteet

Lex ry:n julkaiseman Acta Legis Turkuensian toimittamisen ohella käytävän kurssin tavoitteena on soveltaa tiedekunnassa hankittuja tietoja ja taitoja käytännössä sekä kehittää opiskelijan analysointi- ja kirjoitustaitoja.

Sisältö

Opiskelija sitoutuu toimituskuntatyöhön osallistumalla kalenterivuoden molempien Acta Legis Turkuensia -julkaisujen toimittamiseen. Toimitustyön tueksi järjestetään luentosarja, jossa käsitellään akateemista toimittamista, toimitusprosessia ja hyvän oikeustieteellisen artikkelin kriteerejä. Toimituskuntatyöskentelyn päättyessä opiskelija täyttää raporttilomakkeen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t

Luentojen lisäksi opintojakson suorittaminen edellyttää itsenäistä työskentelyä. Toimituskuntalaiset valitaan tehtävään vuosittain kirjallisten hakemusten perusteella. Valinnan suorittaa Lex ry:n hallitus. Hakijan eduksi katsotaan erikoistumisjaksojen suorittaminen sekä mahdollinen kokemus toimitustyöskentelystä tai julkaisutoiminnasta. Lex ry tiedottaa haun alkamisesta Lexinfo-sähköpostilistalla sekä ilmoitustaululla. Toimituskuntalaiset saavat opintokokonaisuudesta 3 opintopistettä ja päätoimittaja 5 opintopistettä.

Luennot pitää Editan edustaja.

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen toimituskuntatyöhön + kirjallinen raportti

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto