Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1043 Ruotsin tukikurssi oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille 2 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Lehtori Anne-Maria Kuosa

Yleiskuvaus

Opintojakso on tarkoitettu sellaisille opiskelijoille, jotka kokevat ruotsin kielen käytön hankalaksi. Opintojakso tukee oikeustieteellisen tiedekunnan tutkintoon pakollisina kuuluvien ruotsin kielen opintojen suorittamista, mutta ei korvaa mitään näistä opintojaksoista. Opintojakson tavoitteena on tukea ruotsin kielen opintojaksojen hyväksyttyä suorittamista (Muntlig svenska 1 ja 2, Svenska för jurister 1 ja 2).

Opintojaksolle voivat osallistua sellaiset opiskelijat, jotka ovat osallistuneet tiedekunnan ruotsin kielen opintojaksoille, mutta eivät ole läpäisseet tenttiä sekä sellaiset opiskelijat, jotka kokevat tarvitsevansa tukea osallistuessaan tiedekunnan ruotsin kielen opintoihin.

Osaamistavoitteet

- Opiskelija vahvistaa sekä yleiskielistä että ammattikielistä osaamistaan.
- Opiskelija ymmärtää ruotsinkielisiä ammatillisia tekstejä.
- Opiskelija uskaltaa käyttää ruotsin kieltä suullisissa ammatillisissa viestintätilanteissa (taitotaso B1).
- Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisia ja selkeitä oman alan tekstejä (taitotaso B1).

Sisältö

Oikeudelliset tekstit ja viestintätilanteet.

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
  • ruotsiksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
  • ruotsiksi

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opettajan oma materiaali

Lisätietoja

Opintojaksoa ei järjestetä lv. 2015-2016.

Opintojaksolle otetaan 40 opiskelijaa. Etusijalla ovat sellaiset opiskelijat, jotka ovat opintojensa loppuvaiheessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto