Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTKU1299 Täytäntöönpano-oikeus 5 op
Vastuutaho
Oikeustiede
Vastuuhenkilö
Professori Tuomas Hupli
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Yleiskuvaus

Opintojaksolla perehdytään ulosottoa ja insolvenssia koskevaan lainsäädäntöön sekä menettelyyn ulosotossa, konkurssissa, yksityishenkilön velkajärjestelyssä ja yrityssaneerauksessa. Kurssilla käsitellään myös kansainvälisiä täytäntöönpano-oikeuden kysymyksiä. Opintojakson suoritustapoina ovat osallistuminen opetukseen sekä oppimispäiväkirjan laatiminen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee täytäntöönpanoa koskevan lainsäädännön ja tuntee alan keskeiset periaatteet. Opintojakson jälkeen opiskelijalla on valmiudet hoitaa täytäntöönpanoasioita ja valvoa oikeuksia insolvenssimenettelyissä. Hän osaa ratkaista täytäntöönpanoon liittyviä oikeudellisia ongelmia.

Sisältö

-Ulosottokaari ja verotäytäntöönpanolaki
-Täytäntöönpano-oikeuden keskeisiä kansainvälisiä kysymyksiä
-Konkurssilaki ja -menettely sekä takaisinsaanti
-Yrityssaneeraus
-Yksityishenkilön velkajärjestely
-Saatavien perintä

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luento-opetus 18 t asiantuntijaluentoja. Samannimisen erikoistumisjakson kanssa yhteinen luento-opetus järjestetään loka-joulukuussa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Luento- / oppimispäiväkirja
 • suomeksi
Osallistuminen opetukseen
 • suomeksi

Aktiivinen luentojen seuraaminen ja oppimispäiväkirja, jota kirjoittaessaan opiskelija käyttää luentoaineistoa sekä kirjallisuutta opettajien osoittamilta osin. Oppimispäiväkirjan laatimisesta annetaan tarkemmat ohjeet ja teemat ensimmäisellä luentokerralla.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Luennot ja luennoitsijoiden myöhemmin Moodle2:ssa ilmoittama kirjallisuus.

  • Oheiskirjallisuus:

   • Johanna Niemi, Heta Tarkkala, Hanna Väkiparta, Asiamieskielto ja perintäkulut. Optula tutkimustiedonantoja 98/2009.

   • Linna, Tuula - Leppänen, Tatu: Ulosotto-oikeus. I: Ulosottomenettely. 2. painos. Talentum 2014, ISBN 978-952-14-2053-5.

   • Linna, Tuula - Leppänen, Tatu: Ulosmittaus ja myynti. Talentum 2007, ISBN 978-952-14-1019-2.

   • Insolvenssioikeus. Oikeuden perusteokset. 3. painos. WSOY lakitieto 2009, ISBN 978-951-0-35363-9,  (www.wsoypro.fi) 

   • Könkkölä Mikko – Linna Tuula, Konkurssioikeus. Talentum 2013, ISBN 9789521407741.

   • Konkurssiasiain neuvottelukunnan suositus 15/2005 (http://www.konkurssiasiamies.fi / suositukset)


Lisätietoja

AJANKOHTA: marraskuu – joulukuu 2015.
Opintojaksolle otetaan enintään 20 opiskelijaa.
Katso yleiset määräykset: Ilmoittautuminen valinnaisille opintojaksoille.
Ilmoittautumisaika Nettiopsussa ilmoitetaan myöhemmin.
Opintojakson onnistunut suorittaminen edellyttää luentojen aktiivista seuraamista. (Läsnäolovelvollisuus luennoilla on 75 %.)

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto