Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
OTMV2011 ELSA Summer Law School 4 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON/OTM-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Outi Korhonen

Yleiskuvaus

Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuun (Corporate Social Responsibility, CSR) käsitteeseen. Kurssi toteutetaan yhteistyössä The European Law Students' Association ELSA Finlandin kanssa viikon kestävänä intensiivikurssina. ELSA:lla on pitkä ja laaja kokemus kurssitarjonnasta, mihin voi tutustua ELSAn nettisivuilla.

Yritysten yhteiskunta- ja ympäristövastuun tarkasteleminen oikeustieteellisestä näkökulmasta on yhä ajankohtaisempaa globaalitalouden kasvaessa, laajentuessa ja syventyessä. Perinteisten kansallisten lakien, kansainvälisten sopimusten ja alueellisten järjestöjen normien lisäksi kansainvälisessä taloudessa toimiva juristi joutuu navigoimaan eri tasoisen sääntelyn, julkisen ja yksityisen ja niiden erilaatuisten normien viidakossa. Itsesääntelyn hyvät ja huonot puolet sekä yksityisen ja julkisen sääntelyn yhteenkietoutuminen vaikuttavat yritysten globaalien toimintastrategioiden valintaan, joita myös juristien tulee ymmärtää. Myös julkisella puolella työskentelevien tulee ymmärtää yksityisten ja julkisten sääntelyn yhteensopivuuden edellytyksiä, ristiriitoja, haasteita ja mahdollisuuksia. Opintojakso antaa perusvalmiudet CSR:n eri puolien ymmärtämiseen.

Osaamistavoitteet

Opiskelija tutustuu:
- CSR:n käsitteeseen ja ydinalueisiin
- CSR:n käyttämisen edellytyksiin, ongelmiin ja mahdollisuuksiin
- erilaisiin näkökulmiin CSR:n käyttöön: yksityisen / julkisen sektorin ja erialojen asiantuntijoiden näkökulmiin

Sisältö

Asiantuntijaluennot, paneelikeskustelut, oikeudenkäyntisimulaatio/muita ryhmätöitä. Ryhmätöiden valmistelu. Perehtyminen aihetta koskevaan kirjallisuuteen. Opintoraportti.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • englanniksi
  • suomeksi

Osallistuminen opetukseen ja ryhmätöihin JA Opintoraportti.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Jennifer Zerk:  "Multinationals and Corporate Social Responsibility" (Cambridge University Press 2006) luvut 1-3.

  • Muu kurssimateriaali (n. 150 s.) ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

Lisätietoja

Summer Law School järjestetään Turussa 3.-9.8.2015.

Hakuaika on 1.4-31.5.2015. Lisätiedot ohjelmasta ELSA Finlandin nettisivuilta http://elsa-finland.fi/lawschool/.

Opintojaksolle on varattu paikkoja oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoille, joiden ilmoittautuminen alkaa Nettiopsussa 20.7. (ks. tarkemmin opetusohjelma).

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto