Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM1019 Yleinen oikeustiede 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Professori Raimo Siltala

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opintojakson suoritettuaan opiskelijan ammatillinen itseymmärrys tulevana juristina on lisääntynyt ja opiskelija on oppinut perustiedot yleisestä oikeustieteestä. Tässä tarkoituksessa tavoitteena on, että opiskelijalle muodostuu opintojakson aikana yleiskuva juristin ammattitaidon perusteista, oikeustieteen teoriasta ja oikeudellisen ratkaisun tekemisestä (oikeuslähdeopista ja laintulkintaopista).

Sisältö

Luennoilla keskitytään oikeudellisen ajattelun perusteisiin:
1) Mitä on juristin ammattitaito?
2) Mitä oikeus on?
3) Mitä oikeustiede on?
4) Millainen on tuomarin tai tutkijan soveltama oikeuslähdeoppi?
5) Millainen on tuomarin tai tutkijan soveltama laintulkintaoppi?

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 32 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Kaikki tenttikirjat korvattavissa hyväksytyillä luentokuulusteluilla. Prof. Siltalan luennot (kevät 2015, kevät 2016) korvaavat oppimateriaalien kohdan 1. Dos. Matti I. Niemen luennot (kevät 2015) korvaavat kohdan 2.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennot

Kirjallisuus:

1) Siltala, Oikeudellisen ajattelun perusteet (2. uusittu painos, ilmestyy 2015); siihen asti luetaan Aarnio: Laintulkinnan teoria, 1989, s. 153-311 ja Siltala, Johdatus oikeusteoriaan, 2001

2) Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi, 2000


Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta

Tulevat tentit

20.8.2020
22.10.2020
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto