Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM0005 Gesellschaft, Recht und Kultur (1. vuosi) 6 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Lehtori, FL Almut Meyer

Yleiskuvaus

Opintojakso on ensimmäinen osa tiedekunnan saksan kielen kurssitarjonnasta oikeuskielestä ja saksalaisesta oikeuskulttuurista. Kurssin alkuosa muodostuu lyhyestä kertauksesta vahvistaakseen opiskelijan saksan kieliosaamista. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja suullista viestintää. Opetuksessa käytetään autenttista ja aiheesta riippuen ajankohtaista materiaalia myös audiovisuaalisessa muodossa sekä tietotekniikan avulla.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja käyttää yleisluonteista tieteellistä sekä oikeudellisen alan ammattikielen perusteita. Hän oppii ymmärtämään sekä kieltä että oikeutta kulttuurisidonnaisina ilmiöinä. Hän osaa käyttää monipuolisesti kielen vastaanottamis- sekä vuorovaikutustaitoja (kuuntelu, lukeminen, suullinen viestintä) arkipäivään, yhteiskuntaan sekä laajasti oikeusalaan liittyvissä konteksteissa.
Taitotaso: Tekstin ymmärtäminen B1, suullinen viestintä A2 - B1

Sisältö

- Maantuntemusta (aihepiirejä mm. yhteiskuntaa, oikeutta, historiaa, kulttuuria, arkipäivää)
- Kielirakenteiden ja sanaston harjoittelua

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssin osallistuminen edellyttää lukion lyhyen saksan oppimäärää (saksa B 3 kielenä) tai vastaavaa kielitaitoa. Mahdollisista kielitaitoon liittyvistä kysymyksistä suositellaan keskustelemaan vastuuopettajan kanssa.

Toteutustavat

Interaktiivinen kontaktiopetus 3 tuntia viikossa, josta osa tapahtuu pari- ja pienryhmätyöskentelynä, yhteensä 84 t.

Opetuskieli

saksa

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Osallistuminen säännöllisesti ja aktiivisesti opetukseen (75% läsnäolo opetuksessa). Kirjallinen kuulustelu kummankin lukukauden lopussa. Lyhyt esitelmä kevätlukukaudella.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Arvosana määräytyy kirjallisen kuulustelun ja aktiivisen opetukseen osallistumisen perusteella.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Opintojaksolla jaettava materiaali

Lisätietoja

AJANKOHTA: Syys- ja kevätlukukausi

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto