Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0019 Français juridique I 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Sandra Jacquemot

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssi on pääasiallisesti suunnattu oikeustieteen opiskelijoille, mutta on avoin kaikille, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Kurssi perehdyttää opiskelijan Ranskan oikeusjärjestelmään; sillä käydään läpi sekä julkinen että yksityinen oikeus ja perehdytään ranskalaiseen oikeuskulttuuriin.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää Ranskan oikeusjärjestelmää ja hallitsee oikeustieteellisen perussanaston ranskaksi.

Sisältö

Juridinen järjestelmä ja erilaiset juridiikan perusteet ja säännöt. Julkinen, yksityinen sekä hallinnollinen ja eurooppalainen oikeusaste. Oikeustieteen ammattilaiset ja oikeusmenetelmät. Siviilioikeus, rikosoikeus, hallinnollinen oikeus, eurooppalainen oikeus ja kauppaoikeus.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

4 opintopistettä: Luennoilla oltava vähintään 80 % paikalla. Lisäksi kaikki annetut tehtävät on tehtävä ja kokeesta on päästävä läpi.

Edellä mainitun lisäksi tiivistelmät luennoista palautettava luennon lopussa.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Kurssi sopii myös muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Koe ja vähintään 80 % osallistuminen opetukseen.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet