Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRA0009 Français juridique II 4 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska
Vastuuhenkilö
Sandra Jacquemot
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Yleiskuvaus

Kurssilla syvennetään juridique 1 -kurssilla opittuja taitoja ja perehdytään lisää oikeuskäytäntöihin.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää ranskalaisen oikeusjutun etenemisen alusta loppuun ja kykenee kommunikoimaan ranskalaisten juristien kanssa.

Sisältö

Oikeusmenetelmät käytännössä ja oikeudessa, oikeuspäätösten analysointi, syventyminen erilaisten oikeuslaitosten kompleksiseen kieleen, erilaisten sopimusten analysointi, erilaiset sanasto- ja käännöstehtävät, opiskelijoiden toivomusten mukaiset juridiset aiheet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 36 t 0 t
Itsenäinen työskentely 70 t 0 t

4 op: luennoilla oltava vähintään 80 % paikalla. Lisäksi kaikki annetut tehtävät on tehtävä ja koe on suoritettava hyväksytysti.

Edellä mainitun lisäksi tiivistelmät luennoista palautettava luennon lopussa.

Opetuskieli

ranska

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi
Harjoitustyö(t)
  • ranskaksi
Kirjallinen tentti
  • ranskaksi

Kurssi sopii myös muiden tiedekuntien opiskelijoille.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 0-5.
Koe.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssilla jaettava oppimateriaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Ranskan kieli (Kieli- ja viestintäopintojen keskus/ranska)
Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet