Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KISU2623 Suomen kielen käytön ohjaus, oikeustieteellinen tiedekunta 1 op
Vastuutaho
Kieli- ja viestintäopintojen keskus/suomi
Vastuuhenkilö
Kielikeskuksen kirjallisen viestinnän yliopisto-opettaja Katja Laivo-Laakso
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Yleiskuvaus

Suomen kielen käytön ohjaus ja juridinen kirjoittaminen (ONOM2002) muodostavat opintojaksokokonaisuuden, joka valmistaa opiskelijaa harjoittamaan oikeustieteellistä kirjoittamista ja viestimään kirjallisesti oman alansa asiantuntijana. Suomen kielen käytön ohjauksen opintojakso tukee tieteellistä kirjoittamista ja ON-tutkielman muokkaamista julkaisukuntoon. Opintojaksolla opiskellaan ja kerrataan tutkielman rakennetta, asiatyylin piirteitä ja tieteellisen tekstin ominaisuuksia. Opiskellaan tieteellisen tekstin kirjoittamista sekä kielen- ja tekstinhuollon ohjeiden soveltamista omaan tekstiin. Käydään läpi myös kypsyysnäytteen kriteerit.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa laatia tieteellistä tyylilajia edustavan tekstin, jonka kieli on kieliopillisesti ja oikeakielisesti korrektia ja sanasto asiatyylistä ja jossa noudatetaan vakiintunutta tieteellistä esitystapaa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta oman erikoisalansa tekstistä. Opiskelija pystyy kirjoittamaan hyväksyttävän kypsyysnäytteen.

Sisältö

Kurssilla kerrataan tutkielman rakenne-, jäsentely-, viittaus- ja muotoseikkoja. Opiskellaan, miten asiantuntijuus osoitetaan asiatyylisessä ja yleiskielisessä opinnäytteessä. Tarkastellaan erikoisalan terminologiaa sekä tieteenalan lause-, virke- ja tekstirakenteita. Kurssiin osallistuja tuo omaa opinnäytetekstiään kommentoitavaksi. Kurssilla keskustellaan opiskelijoiden teksteistä: esitetään kysymyksiä, tarkennuksia, kommentteja ja annetaan rakentavaa palautetta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 2 t 0 t
Ryhmäopetus 4 t 0 t
Itsenäinen työskentely 20 t 0 t

Läsnäolovelvollisuus luennoilla ja ryhmäopetuksessa.
Kurssi on suoritettava samaan aikaan Juridisen kirjoittamisen ONOM2002-kurssin kanssa.

Opetuskieli

suomi

Opintojaksolla käsiteltävä opinnäytetyön tulee olla suomenkielinen. Mikäli opiskelijalla ei ole suomenkielistä opinnäytetekstiä, hänen tulee sopia opettajan kanssa erikseen vieraskielisen opinnäytetyön suomenkielisestä tiivistelmästä tai referoinnista.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Läsnäolo ja osallistuminen opetukseen, oman kirjallisen työn tekstin käsittely tai opinnäytetekstin käsittely sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden syksy
3. vuoden kevät

Opintojaksokokonaisuus on suositeltavaa suorittaa yhdessä silloin, kun opiskelija aloittaa ensimmäisen erikoistumisjaksonsa suorittamisen. Suosituksena on, että hän laatii tästä erikoistumisjaksosta ON-työnsä.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Kurssin sivuilla Moodlessa julkaistava materiaali ja opiskelijoiden tutkielmatekstinäytteet.

Lisätietoja

Opintojaksokokonaisuus on tarjolla 4 kertaa lukuvuodessa, 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä. Jokaisessa periodissa järjestetään aloitustapaamisia sekä viikoittain tekstien käsittelyistuntoja. Opiskelija osallistuu yhteen aloitustapaamiseen ja kahteen tekstinkäsittelykertaan valitseminaan ajankohtina yhden periodin aikana. Osallistujaksi Juridisen kirjoittamisen ja Suomen kielen käytön ohjauksen opintojaksojen muodostamalle kokonaisuudelle ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Kieli- ja viestintäopintojen keskus
Opintokokonaisuudet