Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
ONOM2002 Juridinen kirjoittaminen 1 op
Vastuutaho
Oikeustiede, ON-tutkinto
Vastuuhenkilö
Tutkijatohtori Henrik Elonheimo

Yleiskuvaus

Juridisen kirjoittamisen opintojakso ja Suomen kielen käytön ohjaus -opintojakso muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Opintojaksot suoritetaan samanaikaisesti yhden periodin aikana. Opintojaksokokonaisuus on tarjolla neljä kertaa lukuvuodessa, ja se antaa opiskelijoilleden valmiuksia kirjallisten töiden laatimiseen (erikoistumisjaksojen kirjallisten töiden laadinta ja mahdollinen ON-työ).

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija
- ymmärtää oikeustieteellisen kirjoittamisen eettiset lähtökohdat
- osaa hakea lähdekirjallisuutta
- pystyy antamaan perusteltua palautetta oikeustieteellisistä teksteistä

Sisältö

- Oikeustieteellisen kirjoittamisen eettiset lähtökohdat
- Oikeustieteellisen kirjoittamisen erityispiirteet
- Oikeudellisen lähdemateriaalin hankinta
- Oikeustieteellisen tekstin analysoiminen ja palautteen antaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 4 t 0 t
Ryhmäopetus 0 t 4 t
Itsenäinen työskentely
Harjoitukset 3 t 0 t

Läsnäolovelvollisuus luennoilla, harjoituksissa ja ryhmäopetuksessa

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen luento-opetukseen, tiedonhaun harjoitukset ja palautteen antaminen oikeustieteellisestä tekstistä.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Hyväksyttävän suorituksen edellytykset: läsnäolo aloitusluennoilla, tiedonhaun harjoituksissa ja palautteen antaminen oikeudellisista teksteistä.

Suositellut suoritusajankohdat

HUOM: Opintojaksot Juridinen kirjoittaminen ja Suomen kielen käytön ohjaus muodostavat yhtenäisen opintojaksokokonaisuuden. Opintojaksokokonaisuus on suositeltavaa suorittaa silloin, kun opiskelija aloittaa ensimmäisen erikoistumisjaksonsa suorittamisen.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoilla ja Moodle2:ssa jaettava materiaali

Lisätietoja

Opintojaksokokonaisuus on tarjolla 4 kertaa lukuvuodessa, 2 kertaa syksyllä ja 2 kertaa keväällä. Luennot ajoittuvat kunkin periodin kahdelle ensimmäiselle viikolle ja tiedonhaun harjoitukset ovat periodin aikana. Oikeustieteellisten tekstien analysointi ja palautteen antaminen on suositeltavaa ajoittaa siten, että se tukee erikoistumisjakson aikana tehtävän kirjallisten työn tai ON-työn laatimista.
Osallistujaksi Juridisen kirjoittamisen ja Suomen kielen käytön ohjauksen opintojaksojen muodostamalle kokonaisuudelle ilmoittaudutaan NettiOpsussa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Oikeustieteellinen tiedekunta
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Oikeustieteellinen tiedekunta
Opintokokonaisuudet
MDP in Law and Information Society
Turku Law School
Oikeustieteen opinnot
Oikeustieteen tohtorin tutkinto