Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA110001 SA0a Liikesaksan alkeet 1 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska-Becker
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A1

Osaamistavoitteet

Liikesaksan alkeet 1 muodostaa yhdessä opintojakson Liikesaksan alkeet 2 kanssa SA0- kokonaisuuden. Osallistuttuaan aktiivisesti SA0a-jakson opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa, saksalaiseen arkipäivään kuuluvia kohteliaisuusilmauksia sekä liike-elämän yksinkertaisissa viestintätilanteissa tarvittavia taitoja. Opintojakso on tarkoitettu valmentavaksi kurssiksi niille, joilla ei ole aikaisempia opintoja saksan kielessä ja jotka haluavat jatkaa liikesaksan opintojaan Turun kauppakorkeakoulussa.

2014-2015: Osaamistavoitteena myös: opiskelija tuntee Saksan tärkeimmät messukaupungit ja on omaksunut perustietoa Saksasta, Sveitsistä ja Itävallasta.

Sisältö

Kielen perusrakenteita (mm. substantiivien suku ja monikko, verbin preesenstaivutus, sijamuodot, pronomineja, prepositioita, lukusanat, sanajärjestys, modaaliapuverbit). Aihepiirejä: mm. esittäytyminen, tervehtiminen, voinnin tiedusteleminen, ammatin ilmaiseminen, yrityksen ja toisen henkilön esitteleminen, kysymysten esittäminen, mielipiteen tiedusteleminen ja ilmaiseminen, messutilanteita, tapaamisen sopiminen, varauksen tekeminen, kutsun esittäminen, ravintolatilanteita. Sanakokeita, rakenneharjoituksia ja -testejä, käännöksiä sekä oppimispäiväkirja.

2014-2015: Sanakokeet vapaaehtoisia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

2015-2016: Ryhmä 1 (Lamberg) ja 2 (Ruska-Becker) I-II ja ryhmä 3 III-IV
2014-2015:Ryhmä 1 ja 2 I-II ja ryhmä 3 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Kirjallinen tentti ja/tai opintojakson aikana suoritettujen osioiden pisteistä muodostuva arvosana. Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2015-2016:
1. Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.
2. Luennoitsijan jakama materiaali.

2014-2015:

  1. VOLGNANDT, GABRIELE; VOLGNANDT, DIETER, Exportwege neu 1, Kursbuch, 1. Auflage 2009, ISBN: 978-3-941323-00-1
  2. VOLGNANDT, GABRIELE; VOLGNANDT, DIETER, Exportwege neu 1, Arbeitsbuch, 1. Auflage 2009, ISBN: 978-3-941323-01-8
  3. Luennoitsijan jakama materiaali.

Lisätietoja

Aloitusmahdollisuus sekä syys- että kevätlukukaudella.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet