Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
RA122020 RA7 Traduction de textes économiques (finnois-français) 3 op
Vastuutaho
Ranskan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Anna-Liisa Perennes
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Opintokokonaisuudet RA1B tai RA1C. Kurssia ei suositella suoraan opintokokonaisuuden RA1A jälkeen.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1-B2

Osaamistavoitteet

Kurssilla perehdytään kääntämisen menetelmiin ja käytäntöön käännettäessä suomesta ranskaan. Opiskelijan sanavarasto laajenee ja kieliopin rakenteiden hallinta vahvistuu.

Sisältö

Opiskelija tekee 12 kirjallista käännöstä. Kurssi on tarkoitettu edistyneille opiskelijoille.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 26 t 0 t
Itsenäinen työskentely 55 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • ranskaksi

Hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-2015.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Luennoitsijan jakama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet