Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111019 SA1Ba Deutsch im Unternehmen 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Hanna Ruska-Becker
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2-B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee kaupallis-taloudellista perussanastoa, kykenee toimimaan keskeisissä liike-elämän viestintätilanteissa saksan kielellä ja osaa laatia lyhyehkön kirjallisen yritysesittelyn.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan mm. seuraavia tilanteita: yrityksen toiminnasta kertominen, messuille osallistuminen, puhelimessa asioiminen, tapaamisesta sopiminen, yritysvierailu. Opintojaksolla laaditaan kirjallinen yritysesittely.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

2015-2016: ryhmä 1 I ja ryhmä 2 III
2014-2015: ryhmä 1 I ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi
Harjoitustyö(t)
 • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2015-2016: 1. vsk I tai III
2014-2015: 1. vsk I tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2015-2016:

 1. Oppimateriaali ilmoitetaan kurssin alussa.
 2. DEUTSCH IM UNTERNEHMEN (opetusmoniste), Ruska-Becker, Hanna

2014-2015:

 1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im  Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008
 2. DEUTSCH IM UNTERNEHMEN (opetusmoniste), Ruska-Becker, Hanna

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet