Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111020 SA1Bb Kirjallinen liikeviestintä 2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Alexandra Virtanen
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan, että opintojakso SA1Ba on suoritettu.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmien erot ja osaa kuvata saksan kielellä omaa koulutustaustaansa, laatia saksankielisen CV:n sekä lyhyen hakemustekstin. Lisäksi opiskelija hallitsee kirjallisen liikeviestinnän perusteet ja osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä.

Sisältö

Opintojaksolla laaditaan CV ja hakemus sekä 2 liikekirjettä. Liikekirjetyypeistä käsitellään mm. tarjouspyyntö, tarjous, tilaus ja reklamaatio.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 24 t 0 t
Itsenäinen työskentely 30 t 0 t

Ryhmä 1 II
Ryhmä 2 IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
 • saksaksi
Harjoitustyö(t)
 • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen ja hyväksytysti suoritetut kirjalliset harjoitustehtävät.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk II tai IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2015-2016:

 1. Oppikirja ilmoitetaan kurssin alussa.
 2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

2014-2015:

 1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008.
 2. Luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet