Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA111013 SA1Aa Deutsch im Unternehmen 3 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: A2

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee yrityksen arkipäivään, yrityksen esittelemiseen, messuihin ja yritysvierailuun tarvittavaa sanastoa ja rakenteita sekä suullisesti että kirjallisesti.

Sisältö

Keskeinen sisältö: vieraiden vastaanottaminen, itsensä esittely, tervehdykset, yrityksen ja sen henkilöstön esittely, messuvalmistelut, messuille osallistuminen, yritysvierailu, puhelinterminologiaa, Suomen ja Saksan koulutusjärjestelmät, ansioluettelon laatiminen. 0-kursseilla opittujen perusrakenteiden kertausta tarpeen mukaan. Vapaaehtoisia sanakokeita, käännöksiä ja oppimispäiväkirja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 48 t 0 t
Itsenäinen työskentely 33 t 0 t

2015-2016: Ryhmät 1 ja 2 I-II ja ryhmä 3 III-IV
2014-2015:Ryhmä 1 I-II ja ryhmä 2 III-IV

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
 • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
 • Muut opiskelijat
 • Tohtoriopiskelijat
 • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
 • saksaksi

Kolme erillistä ryhmätenttinä suoritettavaa osakoetta (25 % + 25 % + 25 %) sekä suullinen yritysesittely (25 %). Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk I-II tai III-IV

Kirjallisuus/Oppimateriaali

2015-2016:

 1. VOLGNANDT, GABRIELE; VOLGNANDT, DIETER, Exportwege neu 1, Kursbuch, 1. Auflage 2009, ISBN: 978-3-941323-00-1
 2. VOLGNANDT, GABRIELE; VOLGNANDT, DIETER, Exportwege neu 1, Arbeitsbuch, 1. Auflage 2009, ISBN: 978-3-941323-01-8
 3. Luennoitsijan jakama materiaali

2014-2015:

 1. RAKKOLAINEN, SIRPA; TUOMIALA-MÄKELÄ, LEILA; BÜRKEL, JÜRGEN, Deutsch im Berufsleben: 5. uudistettu painos, Edita, Helsinki 2008. Kappaleet 1, 2, 3, 4, 5 ja 7
 2. SA1Aa RAKENNEHARJOITUKSIA (opetusmoniste), Lamberg Ritva.
 3. Luennoitsijan jakama materiaali

Lisätietoja

Huom! SA1A-taso on tarkoitettu TuKKK:ssa alkeisopinnot (tai vastaavat) suorittaneille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet