Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112025 SA3a Liikekielen rakenteet 1 1–2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska-Becker
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B1

Osaamistavoitteet

Osallistuttuaan aktiivisesti opetukseen ja tehtyään annetut harjoitustehtävät opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteet (mm. substantiivien suvut ja monikot, sijamuotojen käyttö ja tavallisimmat prepositiot, verbin taivutus aktiivin aikamuodoissa, modaaliapuverbit, passiivi, konjunktiivi).

Sisältö

Saksan kielen perusrakenteisiin liittyviä harjoituksia. Opiskelija voi suorittaa 1-2 op tai tulla kertaamaan haluamiaan rakenteita ilman suoritustavoitetta. Viikoittaiset teemat ja lisäohjeistusta intrasta.

2015-2016: periodi I, SA112025 1 op ja periodi II, SA112036 (verbit) 1 op
2014-2015: periodi I, SA112036 (verbit) 1 op ja periodi II, SA112025 1 op

Toteutustavat

2015-2016: Ryhmäopetus 12-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t
2014-2015:Ryhmäopetus 10-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Moodle.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vsk
2015-2016: Periodit I (Lamberg), II (Ruska-Becker)
2014-2015: Periodit I (Ruska-Becker), II (Lamberg)

Lisätietoja

Huom! Opintojakso suositellaan suoritettavaksi heti opintojen alkuvaiheessa rinnan pakollisten perusopintojen kanssa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet