Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SA112002 SA3b Liikekielen rakenteet 2 1–2 op
Vastuutaho
Saksan kieli ja liikeviestintä
Vastuuhenkilö
Ritva Lamberg ja Hanna Ruska-Becker
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X
2015–2016 X X
Edeltävät opinnot
Suositellaan opintokokonaisuuden SA1A, SA1B tai SA1C suorittaneille.

Avainsanat

Eurooppalainen viitekehys: B2

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee vaativampia saksan kielen kaupallisen ja taloudellisen ammattikielen rakenteita.

Sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan ja syvennetään kielen rakenteita (mm. infinitiivin käyttö, partisiipit, rektiot, pronominit, adjektiivin taivutus). Opiskelija voi suorittaa 1-2 op (periodi III, SA112002 1 op ja periodi IV, SA112037 (verbit), 1 op) tai tulla kertaamaan haluamiaan rakenteita ilman suoritustavoitetta. Viikoittaiset teemat ja lisäohjeistusta intrasta.

Toteutustavat

2015-2016: Ryhmäopetus 12-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t.
2014-2015: Ryhmäopetus 10-24 t, Itsenäinen työskentely 30 t.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Kirjallinen tentti
  • saksaksi
Osallistuminen opetukseen
  • saksaksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. tai 3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan kurssin alkaessa.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet