Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162003 SV3 Tehokas kirjallinen liikeviestintä 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Ville Virsu
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2015–2016 X

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa lukijat huomioivia selkeitä, norminmukaisia ja vaikuttavia tekstejä talouselämän eri tilanteisiin.

Sisältö

Kurssilla syvennetään talouselämän tekstilajeja edustavien tekstien tuottamista ja analysoimista. Tekstejä tuotetaan ja tarkastellaan puhetilanteet, viestinnän kanavat ja kulttuuriset viitekehykset huomioiden.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 14 t 0 t
Itsenäinen työskentely 67 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk IV. Ei opetustarjonnassa lukuvuonna 2014-2015.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KORTETJÄRVI-NURMI, SIRKKA; KURONEN, MARJA-LIISA; OLLIKAINEN, MARJA, Yrityksen viestintä. 5. uudistettu painos. Edita, Helsinki 2011

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet