Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162018 SV12 Kokoustekniikka 2 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X X X X
2015–2016 X X X X

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia vakuuttavana vaikuttajana kokouksissa, erityisesti ns. halloped-edustajana.

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään kokoustekniikkaan ja -käytänteisiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely 54 t 0 t

Ei opetusta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen tentti tenttiakvaariossa.
AHOT-menettely
Lisätietoja intranetista.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

OPISKELIJAEDUSTAJAN OPAS (2013)

Lisätietoja

Suoritettuaan kurssin SV12 opiskelija ei voi enää suorittaa kurssia SV7 Kokous-ja neuvottelutaito.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet