Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162006 SV6 Vakuuttava esiintyminen 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Edellyttää SV1-kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on että kurssin suoritettuaan opiskelija osaa valmistella vaikuttavan esityksen, kohdistaa tilanteen huomioon ottavan puheen eri kohderyhmille ja tunnistaa omat henkilökohtaiset vahvuutensa viestijänä. Kurssin osallistujat harjaantuvat puhetekniikassa ja kehittyvät persoonallisessa, ilmaisuvoimaisessa esiintymisessä.

Sisältö

Esiintymisen osatekijöihin perehtyminen ja monipuoliset harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 21 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Luentopäiväkirjat.
Kurssi perustuu harjoituksiin ja toiminnallisiin menetelmiin sekä palautekeskusteluihin.
80 % läsnäolovelvollisuus.
Aktiivinen osallistuminen opetukseen välttämätöntä.

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Luento- / oppimispäiväkirja
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KOSKIMIES, RIITTA, Asiantuntijan esiintymistaito: onnistuneen esityksen kulmakivet. Finn Lectura, Helsinki 2002

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet