Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162008 SV8 Argumentointi ja väittely 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijaa pystyy pitämään suostuttelevia ja hyvin perusteltuja kokous- ja palaveripuheenvuoroja. Hän tunnistaa erilaisia kuuntelutapoja sekä keskeiset virhepäätelmät.

Sisältö

Kurssilla perehdytään argumentaatioon ja retoriikkaan. Debattiharjoitusten avulla vahvistetaan henkilökohtaisia vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitoja.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Ryhmäopetus 21 t 0 t
Itsenäinen työskentely 60 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi

Osallistuminen debattikisaan.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3.-4. vsk. EI OPETUSTARJONNASSSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

KURKI, LEENA; TOMPERI, TUUKKA, Väittely opetusmenetelmänä - Kriittinen ajattelu, argumentaatio ja retoriikka käytännössä. Tampere 2011.

2. SV8 Opintomateriaali verkossa: Koskimies, Riitta  

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2014–2015
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet