Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162009 SV9 Johtamisviestintä 3 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Riitta Koskimies
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X
2015–2016 X
Edeltävät opinnot
Edellyttää SV1-kurssin suorittamista.

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on, että suoritettuaan kurssin opiskelija tunnistaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkityksen johtamisessa ja esimiestyössä. Hänellä on valmiudet tunnistaa ja analysoida omaa ja muiden vuorovaikutuskäyttäytymistä ja sen vaikutuksia. Hänellä on käytössään keinoja esimiestyön vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa muutokseen ja organisaation viestintäkulttuuriin vaikuttavia toimenpiteitä.

Sisältö

Kurssin teemoja ovat mm. muutoksen johtaminen, kehityskeskustelut, ristiriitojen käsittely ja motivointi kuten myös viestinnän suunnittelu.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t
Itsenäinen työskentely 63 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi
Harjoitustyö(t)
  • suomeksi
Kirjallinen tentti
  • suomeksi

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-3. vsk

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. JUHOLIN, ELISA, Viestinnän vallankumous. WSOYPRO, Helsinki 2008
2. Verkkomateriaali

Lisätietoja

Kurssi sopii erityisesti johtamisen ja organisoinnin opiskelijoille, mutta myös kaikille muille.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Turun kauppakorkeakoulu
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet