Opinto-oppaat

Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
SV162016 SV11 Erikoiskurssi, Suomen kulttuuria maan kahdella kielellä 1 op
Vastuutaho
Suomen kieli ja talouselämän viestintä
Vastuuhenkilö
Paula Sjöblom ja Esko Kukkasniemi
Suunnitellut järjestämisajankohdat
Periodi I II III IV
2014–2015 X

Sisältö

Opintojaksolla perehdytään Suomen nykyiseen kulttuurielämään ja peilataan sitä maamme historiaan ja suomalaisen identiteetin kehitykseen. Tavoitteena on, että opiskelija osaa sijoittaa suomalaisen kulttuurin yleiseurooppalaiseen kulttuurikarttaan ja että hän tuntee pääpiirteittäin suomalaisen kirjallisuuden, musiikin, kuva- ja näyttämötaiteen kehityksen.

Toteutustavat

14 h + 6 h opintokäynti

Opetuskieli

suomi, ruotsi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Osallistuminen opetukseen
  • suomeksi

Luennot, opintokäynti, kirjalliset raportit ja loppukuulustelu. 80 %:n läsnäolovelvollisuus.

Arviointi

Numerolla 0-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2.-4.vsk. EI OPETUSTARJONNASSA LUKUVUONNA 2015-2016.

Lisätietoja

Opintojakso tuottaa 1 op:n sekä suomen että ruotsin oppiaineeseen. 2 op = 1 op SV + 1 op RU.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Toteutustietoja ei ole taltioitu.
Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Opintokokonaisuudet