Uusi opinto-opas (sisältäen myös opetusohjelmat) lukuvuodelle 2018-2019 sijaitsee osoitteessa https://opas.peppi.utu.fi . Tältä sivustolta löytyvät enää vanhat opinto-oppaat ja opetusohjelmat.

The new study guide (incl. teaching schedules) for academic year 2018-2019 can be found at https://studyguide.utu.fi. This site contains only previous years' guides.

x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2014–2016
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TALS0169 S.8 TALOUSSOSIOLOGIAN PRO GRADU -TUTKIELMA 40 op
Vastuutaho
Taloussosiologia
Vastuuhenkilö
Pekka Räsänen

Osaamistavoitteet

Pro gradu -tutkielma on valtiotieteiden maisterin lopputyö. Pro gradu -työskentelyssä opiskelija perehtyy tieteellisen tutkimuksen tekoon niin, että tutkielman laadittuaan opiskelijalla on valmiudet tehdä tieteellistä tutkimusta itsenäisesti ja osallistua tieteelliseen keskusteluun.

Sisältö

Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta. Ensimmäisen lukukauden aikana keskitytään tutkimusongelman asettamiseen, teoreettisen viitekehyksen laatimiseen sekä empiirisen tutkimusasetelman hahmottamiseen. Toisen lukukauden aikana kerätään tutkimusaineisto, jonka avulla ratkaistaan tutkimusongelma. Tavoitteena on, että tutkielmatyöskentelyn päättyessä kaikkien tutkielma on joko valmis tai sellaisessa vaiheessa, että opiskelija voi tehdä sen loppuun itsenäisesti lähitulevaisuudessa. Tutkielmatyöskentely kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Työskentely on hyvin intensiivistä ja edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista. Opiskelija voi ainoastaan poikkeustapauksissa olla poissa seminaari-istunnoista. Mahdolliset poissaolot on korvattava. Korvaavista suorituksista sovitaan tutkielmaryhmien ohjaajien kanssa.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Huom! Pro gradu -työskentelyn osana opiskelijan tulee osallistua informaatiolukutaidon syventävään opetukseen. Tutkielmaryhmän työskentelyyn integroidussa opetuksessa tiedonhakua ja tiedonlähteitä tarkastellaan siten, että lähtökohtana on opiskelijan tutkielman aihe.
Pro gradu -tutkielman voi tehdä myös englannin kielellä.
Kaikki pro gradu -tutkielmat käyvät läpi plagiaatintunnistuksen.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Suoritusvaihtoehto 1
Kohderyhmät:
  • Tutkinto-ohjelman omat opiskelijat
  • Muut opiskelijat
  • Tohtoriopiskelijat
  • Vaihto-opiskelijat
Tutkielma / opinnäytetyö
  • suomeksi
Näyttökoe
  • suomeksi

Kaikkien opiskelijoiden on tehtävä pro gradu -tutkielman yhteydessä kypsyysnäyte, josta tarkistetaan asiasisältö.

Arviointi

Approbatur-laudatur.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuoden kevät
4. vuoden syksy

Pro gradu -työskentely kestää kaksi lukukautta.

Kokonaisuudet, joihin opintojakso kuuluu

Markkinoinnin ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos
Sosiaalitieteiden laitos
2015–2016
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Sosiaalitieteiden laitos
Opintokokonaisuudet